menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

ROTOS®

<-x--- START fckeditor content -x->

 

 

ROTOS – jedinečný nápravový systém s pečaťou kvality

 

 

Každý, kto plánuje a počíta na nejakú dobu dopredu, vie, ako je pre životnosť návesu dôležité používať kvalitné nápravy. Maximálna dostupnosť, dlhá životnosť, nízke náklady po celú dobu životného cyklu, optimálny výber komponentov a samozrejme dokonalá súhra celoeurópskej siete servisov a predajcov náhradných dielov. To sú argumenty, ktoré presvedčia skôr, než text vytlačený drobným písmom pod krásne znejúcimi sľubmi. A ak sa k tomu pridá ešte knowhow a bohaté skúsenosti z praktických testov, môže si byť zákazník istý, že voľbou takých náprav nebude sklamaní.

Konečne: Nová generácia náprav ROTOS sa začína vyrábať sériovo. O jej výkonnom a optimálnom zložení svedčí to, že súčasti pre ňu vyrábajú uznávaní výrobcovia značkových výrobkov. Nápravnica, ložisko, strmeň kotúčovej brzdy a brzdová sústava, brzdové doštičky a vzduchové pérovanie dohromady tvoria harmonický celok. Nová náprava ROTOS je základom novej generácie návesov pre prepravu všetkých druhov nákladov

.

  

Niekoľko technických detailov


Nápravnica

  • Vyrobená z jedného kusu, vylučuje napätie v náprave a zabraňuje praskaniu.
  • Oba čapy nápravy sú s vysokou presnosťou obrobené, čím je zaručené správne držanie stopy.

 

Ložisko

  • Spojenie funkcií ložiska a náboja minimalizuje potrebu údržby a zaručuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť.

 

Brzdové doštičky

  • Vďaka veľkým 22,5palcovým brzdovým doštičkám sa znižuje prevádzková teplota, čím sa predlžuje životnosť a trvanlivosť doštičiek.
  • Úplne nové, patentované brzdové kotúče s vnútorným systémom chladenia zaručujú aj pri extrémnej záťaži maximálne vetranie, minimalizujú vznik trhlín a zabraňujú tvorbe priečnych trhlín.
                                                                                          

 

Strmeň kotúčovej brzdy

Prepracovaný plávajúci strmeň zaručuje dokonalé vedenie brzdového obloženia a rovnomerné opotrebenie brzdových doštičiek.

 

Vzduchové pruženie

  • Široké možnosti využitia vzduchových pružín Multi Ride Height umožňuje nastaviť správnu jazdnú polohu návesu u výšok návesovej spojky od 1 030 do 1 250 mm (UNIVERSAL), resp. od 950 do 1 150 mm (MEGA).
  • Vynikajúcu priečnu stabilitu zaručujú vzduchové mechy asymetricky montované na vonkajšej strane ramien.

 

Brzdová sústava

Pohodlný systém EBS zaručuje vďaka RSP, ALB a ABS maximálnu bezpečnosť počas jazdy, a to aj v extrémnych situáciách.
 

 

 

Všetky komponenty prešli čiastkovými aj systémovými testami vo významných inštitúciách, na vybraných univerzitách a vo výskumných ústavoch. A samozrejme prešli aj praktickými skúškami u významných zákazníkov a na skúšobných okruhoch, kde sa overovala ich odolnosť a životnosť. Všetci európski servisní partneri spoločnosti Schmitz Cargobull tiež absolvovali školenia, aby boli schopni rýchle a jednoducho dodávať náhradné diely a zostaviť nové katalógy.

Spoločnosť Schmitz Cargobull poskytuje na nápravu Rotos záruku 6 rokov alebo 1 milión kilometrov (nevzťahuje sa na diely podliehajúce opotrebeniu).

 

 

Životnost

Nápravy Rotos sa vyznačujú vyššou životnosťou a nižšími nákladmi v porovnaní s nápravami spoločnosti SAF. Napríklad brzdové doštičky od spoločnosti Schmitz Cargobull majú pri rovnakej cene o 16,5% väčšiu životnosť ako doštičky SAF, čím sporí Vaše náklady na prevádzku.

 

 

 Porovnanie


Nápravy Rotos sa vyznačujú vyššou životnosťou a nižšími nákladmi v porovnaní s nápravami spoločnosti SAF. Toto tvrdenie dokazuje nasledujúca tabuľka životnosti. Údaje životnosti komponentov vychádzajú z údržby vozidiel pod servisnú zmluvu Full Service..

Životnost
Kotúč Doštičky
SCB 474.341 Km 265.957 Km
SAF 387.573 Km 228.485 Km
Cena
Kotúč
Doštičky
SCB 3,050 ,- 2,950 ,-
SAF 3,684 ,- 3 772 ,-

 

 

 

 Úspora oproti SAF SCB kotúč SCB doštičky
Cenová úspora 17,2 % 21,8 %
Životnost 22,39 % 16,40 %
Celková úspora 39,6 % 38,2 %

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->