menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

DALP

<-x--- START fckeditor content -x->

 Dynamic Axle Load Program

 

Systém DALP (Dynamic Axle Load Program) vďaka dynamickej regulácii tlaku mechov dosiahne optimálne rozloženie zaťaženia prívesu.

 

Výhody:

 • zvýšená bezpečnosť jazdy vďaka lepšej stabilite vozidla
 • zníženie opotrebenia prívesu a jeho funkčných častí
 • pri čiastočnom zaťažení nemusí byť náklad premiestňovaný kvôli zaťaženiu

 

 

Tandemový príves so systémom DALP - dynamické nastavenie prvej osy


Tandemový príves čiastočne zaťažený (cca 5t) so zaveseným vysokozdvižným vozíkom (cca2t).

 

Rozloženie nákladu bez DALP - negatívne zaťaženie oja

 • 1. osa cca 6,1t, tlak v měchu cca 2,8 bar
 • 2. osa cca 6,1t, tlak v měchu cca 2,8 bar


Rozloženie nákladu s aktívnym systémom DALP - zaťaženie oja v poriadku

 • 1. osa cca 2,4t, tlak v mechu dynamicky cca 1,0 bar
 • 2. osa cca 9,0 t, tlak v měchu cca 4,2 bar


Tandemový príves bez nakládky zaťažený zaveseným vysokozdvižným vozíkom (cca 2t)

 • 1. osa zdvižena, tlak v mechu 0 bar
 • 2. osa cca 6,7t, tlak v mechu cca 3,2 bar

 

 

Tandemový príves so systémom DALP - dynamické nastavenie druhej osy


Tandemový príves čiastočne zaťažený v prednej časti (cca 8t).


Rozloženie nákladu bez DALP - negatívne zaťaženie oja

 • 1. osa cca 5,8t, tlak v mechu cca 2,6 bar
 • 2. osa cca 5,8t, tlak v mechu cca 2,6 bar


Rozloženie nákladu s aktívnym systémom DALP - zaťaženie oja v poriadku

 • 1. osa cca 9,0t, tlak v mechu cca 4,2 bar
 • 2. osa cca 3,3t, tlak v mechu dynamicky cca 1,3 bar

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->