menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

Kontakt

<-x--- START fckeditor content -x->

-- ImageOdkaz start ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz end ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není -- 

-- ImageOdkaz start ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz end ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz start ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz end ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz start ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz end ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

 

-- ImageOdkaz start ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --

-- ImageOdkaz end ! NEMAZAT ! na webu řádek zobraen není --


Kontakt:

CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.
Diaľničná cesta 16
903 01 Senec

 

Tel.: 02 4020 9611
Fax.: 02 4020 9650
 

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť CET“ alebo „prevádzkovateľ“) rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoOOÚ“).

 

Cieľom Informácie je poskytnúť Dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spoločnosťou CET spracúvané a aké majú voči spoločnosti CET práva vo vzťahu k týmto údajom.Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov.Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov zde.

Informáciu o spracúvaní osobných údajov pre návštevníkov webstránky zde.

Adresa:

CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.
Diaľničná cesta 16
903 01 Senec

 

 

Tel.: 02 4020 9611
Fax.: 02 4020 9650


 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->