menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

LSP

<-x--- START fckeditor content -x->

 

Load Spread Program


LSP je riadené odľahčenie zadnej nápravy vďaka odpusteniu tlaku vzduchu z mechov. Táto funkcia optimalizuje rozloženie zaťaženia vozidla pri čiastočnom naložení, zlepšuje manévrovateľnosť vďaka funkcii automatického rozpoznania zákrut, znižuje opotrebenie pneumatík a pomáha pri rozjazde do kopca.

 

Optimalizácia zaťaženia náprav


Pri čiastočnom vyložení návesu dôjde k posunutiu ťažiska a tým k preťaženiu hnacej nápravy tahača. Vďaka systému LSP, ktorý odľahčí zadnú nápravu návesu, dôjde k dynamickému zkráteniu rázvoru návesu a celé zaťaženie je opät v optimálnych hodnotách.

                                           

 

Zlepšenie manévrovateľnosti


Manévrovacie schopnosti súpravy sú znatelne vylepšené vďaka automatickému rozpoznaniu zákrut. Pri prejazde zákrutou je odľahčená zadná náprava a tým sa mení polomer otáčania súpravy. Systém je funkčný do rýchlosti 30 Km/h a maximálnemu zaťaženiu 24t. Pri väčšom zaťažení náprav sa účinok zvyšuje. Presunutím bodu otáčania smerom dopredu sa tiež výrazne znižujú bočné sily na pneumatiky a tým aj trenie. Opotrebenie pneumatík je teda vďaka tomu nižšie.

 

Rozjazdová pomôcka


Systém LSP funguje aj ako rozjazdová pomôcka do kopca. Odľahčením zadnej nápravy dôjde ku krátkodobému zvýšeniu zaťaženia poháňanej nápravy a zlepšeniu trakcie.

 

Aktivácia


Systém LSP je aktivovaný pomocou spínača na bočnej ovládacej konzole návesu, alebo priamo tlačítkom z kabíny vodiča. Systém automaticky stráži, aby nedošlo k zaťaženiu náprav nad 19,5t. Indikácia zaťaženia je zabezpečená manometrom umiestneným na ovládacej konzole.

Pri nakladaní/vykladaní návesu zozadu, musí byť systém LSP vypnutý

 

Systém LSP nie je možné kombinovať s:


  • EBS modulátorom Knorr
  • dvoma zdvíhacími nápravami
  • riaditeľnou nápravou
  • pneumatikami 385/55 R19,5
  • držiakom pre vysokozdvižný vozík

 

 


 

 

 

 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->