menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

Break down cover

<-x--- START fckeditor content -x->

 

Schmitz Cargobull Breakdown Cover je celoeurópska pomoc v núdzi v spolupráci s Cargobull Euroservice. Uzavretie tejto zmluvy je však možné len pri kúpe nového návesu Schmitz Cargobull alebo pri kúpe použitého návesu cez Cargobull Trailer Store.

 

Zákaznícke výhody


  • Kompletné pokrytie v prípade poruchy → po celej Európe
  • Hustá servisná sieť → rýchla pomoc → minimalizácia prestojov
  • Minimalizácia nákladov → žiadne náklady na opravy
  • Zníženie pracovnej záťaže → bez objednania
  • Spoľahlivé prepočty → pevné ročné ceny

 

 

 Priebeh pomoci:

 

 

 

Zmluva Breakdown Cover kryje náhle a nepredvídateľné zlyhania v dôsledku vady mechanickej a elektronickej časti vedúce k zastaveniu vozidla, ktoré znemožní pokračovanie v ceste. K závade dôjde minimálne 100 km od miesta sídla firmy/depa vozového parku.

Naopak kryté nie sú prípady ako nehody, požiar, násilie či úmyselne spôsobená závada, chýbajúce povinné prehliadky, zlá obsluha apod.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->