Kontakt

 

Predajcovia

Náhradné dielce

Servisní partneri

 

CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.
Diaľničná cesta 16
903 01 Senec

Tel.: 02 4020 9611
Fax.: 02 4020 9650

Ak máte akékoľvek otázky o nových či použitých vozidlách, technike,
funkcii, servise, alebo o niečom, čo vás zaujíma, neváhajte nás
kontaktovať pomocou tohoto formulára. Vaše otázky radi zodpovieme.

Váš E-mail:

 

 

 

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Spoločnosť CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť CET“ alebo „prevádzkovateľ“) rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoOOÚ“).

 

Cieľom Informácie je poskytnúť Dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spoločnosťou CET spracúvané a aké majú voči spoločnosti CET práva vo vzťahu k týmto údajom.Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov.

 

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov – ZDE
Informáciu o spracúvaní osobných údajov pre návštevníkov webstránky – ZDE