menumenu
<-x- START MobileMenu.layout -x->
<-x- END MobileMenu.layout -x->
<-x- START BodyHolder.layout -x->
<-x- START MiniNavigation.layout -x->
<-x- END MiniNavigation.layout -x->
<-x- START Search.layout -x->
<-x- END Search.layout -x->
<-x- START DocumentContent.layout -x->
<-x--- STARTwebPART DocumentDetail -x->

VARIOS®

<-x--- START fckeditor content -x->

Výškovo nastaviteľná nadstavba VARIOS®

 

Výškovo nastaviteľná nadstavba VARIOS® je určená pre návesy S.CS MEGA. Možno ju ľahko prenastaviť vďaka jednoduchému zástrčkovému mechanizmu v priebehu niekoľkých málo minút a bez použitia náradia.

 

Vďaka systému VARIOS® je možné dosiahnúť až 3 000 mm vnútornej výšky nadstavby. To umožňuje:

  • zvýšenie objemu nadstavby až na 100 m 3
  • prepravu 3 Gitterboxov na sebe
  • prepravu až 96 Gitterboxov

Pre tri rôzne výšky točnice (965, 1.050 a 1.150 mm) je možné nastaviť vnútornú výšku nadstavby v rozmedzí 2.750 mm až 3.000 mm pri zachovaní maximálnej výšky návesu 4.000 mm.


  

Systém nastavenia sa nachádza pri čelnej stene a zadnom portáli. Bočné laty je možné tiež jednoducho nastaviť. Zákonom stanovenú výšku 4 m tak môžete vždy hravo dodržať.

Čelná stena je vybavená krycím plechom, ktorý zaisťuje jej funkčnosť pri rôznych výškach. Zadný portál je tiež pripravený prispôsobiť sa rôznym výškam nadstavby.

 

Strechu je možné pomocou hydro-pneumatického čerpadla jednoducho a pohodlne zdvihnúť jediným pohybom páčky čerpadla. Strechu je možné zdvihnúť podľa želania len na ľavej strane, len na pravej strane alebo na oboch stranách súčasne. Pre nakládku tak máte k dispozícii komfortných 3050 mm bočnej nakladacej výšky po celej dĺžke vozidla.

Výhoda: V jednom pracovnom kroku môžete do vozidla naložiť až 3 klietkové boxy na seba.

 

Výhody využitia nadstavby VARIOS®

 

  • úspora nákladov - jeden náves pre rôzne prepravné zadania
  • úspora času - vďaka flexibilnému a rýchlemu nastaveniu výšky
  • vnútorná výška až 3.000 mm umožňuje naložiť 3 Gitterboxy na seba
  • 100 m3 vnútorného objemu umožňuje naložiť až 96 Gitterboxov
  • variabilná zdvíhacia strecha pre ľahké nakladanie a vykladanie
  • je možné kombinovať so systémom druhej podlahy
  • možnosť spriahnutia s tahačom s výškou točnice v rozmedzí 965 až 1150 mm

 

 

<--x-- END fckeditor content -x->
<-x--- ENDwebPART DocumentDetail -x->
<-x- END DocumentContent.layout -x->
<-x- START Menu.layout -x->
<-x- END Menu.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
<-x- END BodyHolder.layout -x->