PopUp

Dôležitý OZNAM     !!!PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY!!!
Vzhľadom na situáciu šírenia sa CORONA vírusu (COVID – 19) Vás všetkých žiadame, aby ste rešpektovali uvedené nariadenie!  

!!!ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN!!!  

Otváracia doba spoločnosti od 30.03.2020 do odvolania je nasledovná: PO-PI 7:00 – 20:00 hod.

Prosím kontaktujte nasledovné oddelenia v prípade potrieb nákupu náhradných dielov, servisu alebo predaja návesov. 

Odd. náhradných dielov – sklad                 Odd. servisu                   Odd. predaj návesov
p. Chrapaň p. Šišolák,                                    p. Tomeček                     p. Čechovič
0911/781 130                                                 0903/100 303                  0903/447 386
p. Rimeš, p. Koutny                                                                               p. Jankovič
02/40 20 96 34                                                                                      0911/447 387